Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Lời Vàng: "Nữ nam muốn rõ âm hao, rán trau đức hạnh ngày sau sẽ tường." Đức Thầy

Tác_giả Đề: CỤ TÚC  (Đọc 7348 lần)

admin

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Bài viết: 187
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • WWW
CỤ TÚC
« vào lúc: 12/23/11 »
CỤ TÚC:

Có các nghĩa sau:

1. Được phú cho, được cung cấp đầy đủ, chuẩn bị đầy đủ, có, thừa hưởng.

2. Được trang bị đầy đủ, không thiếu thứ gì.

3. Đầy đủ, hoàn thành, hoàn thiện.

4. Chi tiết, chăm sóc chu đáo, hoàn chỉnh.

5. Sự thụ nhận giới luật của người xuất gia.

6. Đồ dùng, công cụ, phương tiện sinh hoạt.

7. Giới Cụ túc (Tỉ-khâu) mà chư Tăng, Ni xuất gia thụ nhận. Cụ túc giới.


============================
Nếu người muốn Phật Tiên đến cứu,
Ít nhất là phải có lòng thành;
Đạo muốn siêu mà chẳng chịu hành,
Thì không thể nào thành đạo được.
Nhớ lịch sử Thích Ca thuở trước,
Tất nhiên là giải được nghi nan;
Thích Ca xưa chịu lắm khổ nàn,
Mới là được đắc thành Phật quả.
Các Tiên Thánh cũng như thế cả,
Có ai tu thong thả mà thành;
Người khá soi gương đó tu hành,
Chắc chắn được chứng minh đạo phẩm.
Nên để trí sớm khuya suy gẫm,
Làm cho thân khỏi đắm chìm thêm;
Cõi thế gian hết bị kẹp kềm,
Địa ngục cũng không làm sa đọa.
Được trường mạng như là Phật cả,
Không còn mang tạm giả số căn;
Bạn với chư Bồ Tát ngày hằng,
Được cụ túc lục thông như ý
Cảnh chơn thật không điều dối mị,
Sự cũng chơn mà lý cũng chơn;
Được thật tâm và cũng thật thân,
Khác hơn cõi hồng trần huyễn hoặc.

* Trích trong quyển Đời Mạt Pháp của Ngài Thanh Sỉ ở đoạn 2140.
Logged
Biết làm sao gieo Đạo khắp đại đồng,
Đưa nhơn loại đi vào vòng hạnh phúc.
 

Portal Management Extension PortaMx™ v0.956 | PortaMx © 2008-2009 by PortaMx corp.