NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

AUDIO - VIDEO - HÌNH => TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC => N => Tác giả chủ đề:: admin trong 03/23/10Tiêu đề: NGŨ GIỚI CẤM
Gửi bởi: admin trong 03/23/10
NGŨ GIỚI CẤM

Ngũ: Năm, thứ năm. Giới:  răn cấm. Cấm: không cho làm.

Ngũ giới cấm là năm (5) điều răn không cho làm.

Ngũ giới cấm gồm:

     1. Không giết hại
     2. Không trộm cướp
     3. Không tà dâm
     4. Không nói sai sự thật
     5. Không uống rượu


Đối với Phật giáo, đây là năm điều răn cấm mà người cư sĩ tu tại gia phải gìn giữ.

Trong Tứ thập nhị chương kinh có nói rằng: Đem đồ ăn dâng cho một ngàn người hiền, cái phước không bằng đem đồ ăn dâng cho một người trì Ngũ giới.

Do đó, Ngũ giới cấm rất là quan trọng. Người không giữ được Ngũ giới cấm thì không thể gọi là người tu hành.