Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Lời Vàng: "Lòng sáu chữ niệm không có ngớt, Thì nạn tai cũng thoát như không." Đức Thầy

Tác_giả Đề: Phật Thuyết: Tây Phương Cực Lạc  (Đọc 19202 lần)

admin

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Bài viết: 187
  • Xem hồ sơ cá nhân
  • WWW
Phật Thuyết: Tây Phương Cực Lạc
« vào lúc: 04/13/09 »
Tây Phương Cực Lạc 1.

(Đây là 1 trong 10 câu chuyện của Đức Phật Thích Ca trích ra.)

Xem 10 Câu Chuyện Của Đức Phật Thích CaTrích Một Phần Trong Quyển 5 Khuyến Thiện của Đức Huỳnh Giáo Chủ.


Ngài = Đức Phật Thích Ca

Ngài thuở ấy lên mười chín tuổi,
Tâm đại hùng cương quyết tu trì.
Trải bao phen lao khổ xiết chi,
Sau Ngài đến Rạch Ni Liên Thuyền.
Thấy cỏ hoa cảnh bắt tham thiền,
Ngồi khổ hạnh sáu năm bên ấy.
Đạo gần đắc Ma vương theo khuấy,
Dùng thần thông nghị lực dẹp tan.
Ấy mới vừa đắc Đạo hoàn toàn,
Và lần bước phô trương độ chúng.
Ngài bèn xét ở trong Phật chủng,
Các chúng sanh đều có như ta.
Bị vô minh vọng tưởng vạy tà,
Nên quây lộn ta bà cõi khổ.
Lòng thương chúng thuyết phương Tịnh độ,
Đặng dắt dìu tất cả chúng sanh.
Nếu như ai cố chí làm lành,
Chuyên niệm Phật cầu sanh Phật Quốc.
Cả vũ trụ khắp cùng vạn vật,
Dầu Tiên, Phàm, Ma, quỉ, Súc sanh.
Cứ nhứt tâm tín, nguyện, phụng hành,
Được cứu cánh về nơi an dưỡng.
Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng,
Thóat mê đồ dứt cuộc luân hồi.

Xét cõi trần sống khổ giạt trôi,
Vô lượng thứ ở trong thế giới.
« Sửa lần cuối: 01/21/10 gửi bởi admin »
Logged
Biết làm sao gieo Đạo khắp đại đồng,
Đưa nhơn loại đi vào vòng hạnh phúc.

admin

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Bài viết: 187
  • Xem hồ sơ cá nhân
  • WWW
Tây Phương Cực Lạc 2
« Reply #1 vào lúc: 04/13/09 »
Tây Phương Cực Lạc 2

Logged
Biết làm sao gieo Đạo khắp đại đồng,
Đưa nhơn loại đi vào vòng hạnh phúc.

admin

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Bài viết: 187
  • Xem hồ sơ cá nhân
  • WWW
Tây Phương Cực Lạc 3
« Reply #2 vào lúc: 04/13/09 »
Tây Phương Cực Lạc 3

Logged
Biết làm sao gieo Đạo khắp đại đồng,
Đưa nhơn loại đi vào vòng hạnh phúc.

admin

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Bài viết: 187
  • Xem hồ sơ cá nhân
  • WWW
Tây Phương Cực Lạc 4
« Reply #3 vào lúc: 04/13/09 »
Tây Phương Cực Lạc 4

Logged
Biết làm sao gieo Đạo khắp đại đồng,
Đưa nhơn loại đi vào vòng hạnh phúc.

admin

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Bài viết: 187
  • Xem hồ sơ cá nhân
  • WWW
Tây Phương Cực Lạc 5
« Reply #4 vào lúc: 04/13/09 »
Tây Phương Cực Lạc 5

« Sửa lần cuối: 04/13/09 gửi bởi admin »
Logged
Biết làm sao gieo Đạo khắp đại đồng,
Đưa nhơn loại đi vào vòng hạnh phúc.

admin

 • Administrator
 • Full Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Bài viết: 187
  • Xem hồ sơ cá nhân
  • WWW
Tây Phương Cực Lạc 6
« Reply #5 vào lúc: 04/13/09 »
Tây Phương Cực Lạc 6

Logged
Biết làm sao gieo Đạo khắp đại đồng,
Đưa nhơn loại đi vào vòng hạnh phúc.
 

Portal Management Extension PortaMx™ v0.956 | PortaMx © 2008-2009 by PortaMx corp.