Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Lời Vàng: "Lòng sáu chữ niệm không có ngớt, Thì nạn tai cũng thoát như không." Đức Thầy
Xem các bài viết
This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
  Messages Topics   Attachments    

  Attachments - admin
Trang: [1] 2 ... 4
Filename Downloads Tin nhắn Posted
bonghexaonam1.jpg 6864 Bông Hẹ Xào Nấm 04/15/10
Hinh-Phat-1.jpg 8174 Lục Tự Di Đà 03/31/10
KinhVoLuongTho-Viet.pdf 6363 Kinh Vô Lượng Thọ 03/21/10
PhatThuyetADiDaKinh.pdf 3528 Kinh A Di Đà 03/21/10
QuanVoLuongThoKinh.pdf 1833 Kinh Quán Vô Lượng Thọ 03/21/10
luoctruyen.jpg 4182 Lược Truyện Đức Phật Thích Ca 11/03/09
video.png 2357 Cách Download Audio/Video 08/25/09
KINHPHAPHOA-2009.pdf 3661 Kinh Pháp Hoa (Thuyết Giảng) 06/07/09
CauSieuThanNhan.pdf 1476 Cầu Siêu Thân Nhân 05/10/09
duongxuamaytrang.jpg 6132 Đường Xưa Mây Trắng - Theo Gót Chân Phật 04/14/09
Trang: [1] 2 ... 4
Portal Management Extension PortaMx™ v0.956 | PortaMx © 2008-2009 by PortaMx corp.