NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

AUDIO - VIDEO - HÌNH => TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC => A => Tác giả chủ đề:: admin trong 04/13/10Tiêu đề: ÂM THINH SẮC TƯỚNG
Gửi bởi: admin trong 04/13/10
ÂM THINH SẮC TƯỚNG

Âm: Tiếng.
Thanh (Thinh): Tiếng.
Sắc: Các vật có hình dáng
Tướng: Hình dáng bề ngoài thấy được

Âm thanh sắc tướng là chỉ chung những hình thức hữu hình dùng trong tôn giáo, như: Tiếng tụng kinh, âm nhạc, chuông mõ, trống, nghi lễ cúng tế, hình tượng để thờ phượng, áo mão Chức sắc, phẩm tước, v.v....

Trái với Âm thanh sắc tướng là Vô vi vô hình.


Cả tiếng kêu cùng khắp chư tăng,
Với tín nữ thiện nam Phật Giáo.
Nên cố gắng trau thân gìn Đạo,
Hiệp cùng nhau truyền bá Kinh lành.
Làm cho đời hiểu rõ thinh danh,
Công đức Phật từ bi vô lượng.
Đồng dẹp bớt âm thinh sắc tướng,
Lo chấn hưng phật Pháp mới là.
Nói cho đời hiểu Phật Thích Ca,
Lòng tự giác xả thân tầm Đạo.
                 Quyển 5 - Khuyến Thiện (http://nammoadidaphat.org/home/index.php/topic,5.0.html)