Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Lời Vàng: "Trồng cây lành quả vị thơm tho, Tuy không thấy mà sau chẳng mất, … Đến lâm chung quả lành không mất, Cõi Tây Phương Chư Phật đợi chờ, Việc tu thân thiện tín hững hờ, Chừng họa đến e cho khó tránh." Đức Thầy
Xem các bài viết
This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
  Messages Topics   Attachments    

  Attachments - admin
Trang: [1] 2 ... 4
Filename Downloads Tin nhắn Posted
bonghexaonam1.jpg 6845 Bông Hẹ Xào Nấm 04/15/10
Hinh-Phat-1.jpg 8150 Lục Tự Di Đà 03/31/10
KinhVoLuongTho-Viet.pdf 6349 Kinh Vô Lượng Thọ 03/21/10
PhatThuyetADiDaKinh.pdf 3519 Kinh A Di Đà 03/21/10
QuanVoLuongThoKinh.pdf 1827 Kinh Quán Vô Lượng Thọ 03/21/10
luoctruyen.jpg 4172 Lược Truyện Đức Phật Thích Ca 11/03/09
video.png 2351 Cách Download Audio/Video 08/25/09
KINHPHAPHOA-2009.pdf 3650 Kinh Pháp Hoa (Thuyết Giảng) 06/07/09
CauSieuThanNhan.pdf 1462 Cầu Siêu Thân Nhân 05/10/09
duongxuamaytrang.jpg 6115 Đường Xưa Mây Trắng - Theo Gót Chân Phật 04/14/09
Trang: [1] 2 ... 4
Portal Management Extension PortaMx™ v0.956 | PortaMx © 2008-2009 by PortaMx corp.