Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Lời Vàng: "Ao sen báu Tây Phương đua nở, Chờ chúng sanh niệm Phật chí Tâm." Đức Thầy
Xem các bài viết
This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
  Messages Topics   Attachments    

  Attachments - admin
Trang: [1] 2 ... 4
Filename Downloads Tin nhắn Posted
bonghexaonam1.jpg 6872 Bông Hẹ Xào Nấm 04/15/10
Hinh-Phat-1.jpg 8188 Lục Tự Di Đà 03/31/10
KinhVoLuongTho-Viet.pdf 6373 Kinh Vô Lượng Thọ 03/21/10
PhatThuyetADiDaKinh.pdf 3531 Kinh A Di Đà 03/21/10
QuanVoLuongThoKinh.pdf 1838 Kinh Quán Vô Lượng Thọ 03/21/10
luoctruyen.jpg 4191 Lược Truyện Đức Phật Thích Ca 11/03/09
video.png 2362 Cách Download Audio/Video 08/25/09
KINHPHAPHOA-2009.pdf 3670 Kinh Pháp Hoa (Thuyết Giảng) 06/07/09
CauSieuThanNhan.pdf 1484 Cầu Siêu Thân Nhân 05/10/09
duongxuamaytrang.jpg 6149 Đường Xưa Mây Trắng - Theo Gót Chân Phật 04/14/09
Trang: [1] 2 ... 4
Portal Management Extension PortaMx™ v0.956 | PortaMx © 2008-2009 by PortaMx corp.