Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Lời Vàng: "Lòng sáu chữ niệm không có ngớt, Thì nạn tai cũng thoát như không." Đức Thầy
*
TỪ ĐIỂN PHẬT HỌC
CỤ TÚC 7350 - 12/23/11
MÊ TÍN 16005 - 04/15/10
DỊ ĐOAN 10984 - 04/15/10
BỔN ĐẠO 10499 - 04/13/10
NGOẠI ĐẠO 11047 - 04/13/10
HỮU TÌNH 10702 - 04/13/10
ÂM THINH SẮC TƯỚNG 14873 - 04/13/10
TU HÀNH 9730 - 04/02/10
ĐẠO ĐỜI 10115 - 04/02/10
VÔ VI 11559 - 03/27/10
NGŨ GIỚI CẤM 16026 - 03/23/10
HỈ XẢ 9826 - 03/19/10
THẤT TÌNH 15992 - 03/19/10
LỤC DỤC 16267 - 03/19/10
THẬP TAM MA 13949 - 03/19/10
*
SẤM GIẴNG GIÁO LÝ
Toàn Bộ (6 Quyển) Sấm Giảng Giáo
Lý Của Đức Huỳnh Giáo Chủ để
Khuyên Người Đời Tu Niệm (1939)
*
CHUYỆN BÊN THẦY
100 Câu Chuyện Bên Thầy Để Giúp
Bạn Thông Suốt Và Học Hỏi.
 
*
NIỆM PHẬT MP3
*
THỐNG KÊ
  • *Total Posts: 310
  • *Total Topics: 278
  • *Online Today: 23
  • *Most Online: 679
(06/01/11)
  • *User: 0
  • *Guests: 18
  • *Spider: 0
  • *Total: 18
*
SỐ LƯỢNG TRUY CẬP
7919095
Từ 03/15/2009


Y! Nick: nammoadidaphatorg
Gửi chủ đề "Kinh PGHH - Sấm Giảng Giáo Lý Toàn Bộ [HOT]" tới bạn bè.
Người gửi:
Email người gửi:
Thêm lời nhắn:

Người nhận:
Email người nhận:

Portal Management Extension PortaMx™ v0.956 | PortaMx © 2008-2009 by PortaMx corp.