Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Lời Vàng: "Để sau đến việc tả-tơi, Rồi tu sao kịp chiều mơi cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành, Chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa." Đức Thầy

Tác_giả Đề: BÁT NHÃ  (Đọc 6202 lần)

admin

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Bài viết: 187
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • WWW
BÁT NHÃ
« vào lúc: 03/14/10 »
BÁT NHÃ

Bát nhã là tiếng phiên âm từ tiếng Phạn: Prajnâ hay tiếng Pali: Pannâ, phiên âm ra chữ Hán, đọc theo âm Hán Việt là Ban nhược.

Bát nhã là từ ngữ đặc biệt của Phật giáo, bao hàm nhiều nghĩa cao xa, nên người ta thường dùng tiếng phiên âm hơn là dịch nghĩa. Bát nhã gồm những ý nghĩa sau đây:

- Trí huệ: Cái trí sáng về đạo lý.
- Huệ là sự sáng suốt của bực thoát trần.
- Thanh tịnh: Trong sạch, không nhiễm trược trần.
- Minh: Sự sáng suốt, không còn mê muội hay lầm lạc.
- Viễn ly: Thoát khỏi các phiền não và các oan nghiệt.

Bát nhã là cái tâm trí thoát ra ngoài Tham, Sân, Si, dứt các mê lầm, tự mình thông đạt, sáng suốt giác ngộ.

Như thế, Bát nhã là cái trí huệ cao siêu đệ nhất trong tất cả trí huệ, là thứ mà không gì sánh bằng hay cao hơn nó được.

Có ba thứ Bát nhã:

1. Thật Tướng Bát nhã: Cái trí sáng suốt sẵn có nơi mỗi người.
2. Quán chiếu Bát nhã: Cái trí sáng suốt phân biệt các pháp, loại trừ những tà chấp, vọng niệm.
3. Văn tự Bát nhã: Cái trí sáng suốt nhận biết cái lý cao siêu trong các kinh điển.
Logged
Biết làm sao gieo Đạo khắp đại đồng,
Đưa nhơn loại đi vào vòng hạnh phúc.
 

Portal Management Extension PortaMx™ v0.956 | PortaMx © 2008-2009 by PortaMx corp.