NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

AUDIO - VIDEO - HÌNH => THUYẾT PHÁP => Tác giả chủ đề:: admin trong 03/16/09Tiêu đề: Kinh PGHH - Sấm Giảng Giáo Lý Toàn Bộ [HOT]
Gửi bởi: admin trong 03/16/09
Sấm Giảng
            CỦA
ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ (http://nammoadidaphat.org/home/index.php/topic,3.0.html)
     (Trọn Bộ 6 Quyển)


Đọc giảng viên: Lê Văn Hời

(http://nammoadidaphat.org/mp3.png) DOWNLOAD TRỌN BỘ SẤM GIẢNG GIÁO LÝ - MP3 (http://www.nammoadidaphat.org/files/samgianggiaoly/) (Bấm link để xem folder)
(http://nammoadidaphat.org/pdf.png) DOWNLOAD TRỌN BỘ SÁCH ĐIỆN TỬ SẤM GIẢNG THI VĂN GIÁO LÝ (http://www.nammoadidaphat.org/files/samgiangthivan.pdf)
(http://nammoadidaphat.org/pdf.png) (http://nammoadidaphat.org/mp3.png) XEM PHẦN CHỮ VÀ NGHE ÂM THANH CỦA MỔI QUYỂN (http://nammoadidaphat.org/home/index.php/board,7.0.html)


Quyển 1 - Sấm Giảng Khuyên Người Đời Tu Niệm, tức quyển nhứt, văn lục bát, dài 910 câu xuất bản lần đầu năm 1939. [Xem Chữ (http://nammoadidaphat.org/home/index.php/topic,9.0.html)]

Quyển 2 - Kệ Dân của Người Khùng, tức quyển nhì, văn thất ngôn trường thiên, dài 846 câu, xuất bản lần đầu năm 1939. [Xem Chữ (http://nammoadidaphat.org/home/index.php/topic,8.0.html)]

Quyển 3 - Sám Giảng, tức quyển ba, văn lục bát dài 612 câu, xuất bản lần đầu năm 1939. [Xem Chữ (http://nammoadidaphat.org/home/index.php/topic,7.0.html)]

Quyển 4 - Giác Mê Tâm Kệ, tức quyển thứ tư, văn thất ngôn trường thiên, dài 846 câu, xuất bản lần đầu năm 1939. [Xem Chữ (http://nammoadidaphat.org/home/index.php/topic,6.0.html)]
     Lổi bị hát không được đã sửa 4/17/2010

Quyển 5 - Khuyến Thiện, tức cuốn thứ năm, đoạn nhứt và đoạn chót viết bằng lối lụt bát, đoạn giữa viết bằng lối thất ngôn, dài 756 câu, xuất bản lần đầu năm 1942. [Xem Chữ (http://nammoadidaphat.org/home/index.php/topic,5.0.html)]
     Lổi bị hát không được đã sửa 4/17/2010

Quyển 6 - Tôn-Chỉ Hành Đạo (Những Điều Sơ Lược Cần Biết Của Kẻ Tu Hiền). Quyển này viết bằng văn xuôi, xuất bản lần đầu năm 1945 . Tuy văn xuôi, quyển này có một đặc sắc là giản dị mà lưu loát, âm hưởng du dương nhịp nhàng. [Xem Chữ (http://nammoadidaphat.org/home/index.php/topic,187.0.html)]

(http://nammoadidaphat.org/home/index.php?action=dlattach;topic=42.0;attach=63) (http://nammoadidaphat.org/flashgallery/1.html)
(click hình trên để xem hình chụp từng trang)