Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Lời Vàng: "Trông chúng sanh nghĩ tận đuôi đầu, Về Cực Lạc mới là hết khổ." Đức Thầy
Xem các bài viết
This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.
  Messages Topics   Attachments    

  Attachments - admin
Trang: [1] 2 ... 4
Filename Downloads Tin nhắn Posted
bonghexaonam1.jpg 6831 Bông Hẹ Xào Nấm 04/15/10
Hinh-Phat-1.jpg 8119 Lục Tự Di Đà 03/31/10
KinhVoLuongTho-Viet.pdf 6336 Kinh Vô Lượng Thọ 03/21/10
PhatThuyetADiDaKinh.pdf 3513 Kinh A Di Đà 03/21/10
QuanVoLuongThoKinh.pdf 1822 Kinh Quán Vô Lượng Thọ 03/21/10
luoctruyen.jpg 4165 Lược Truyện Đức Phật Thích Ca 11/03/09
video.png 2342 Cách Download Audio/Video 08/25/09
KINHPHAPHOA-2009.pdf 3641 Kinh Pháp Hoa (Thuyết Giảng) 06/07/09
CauSieuThanNhan.pdf 1456 Cầu Siêu Thân Nhân 05/10/09
duongxuamaytrang.jpg 6100 Đường Xưa Mây Trắng - Theo Gót Chân Phật 04/14/09
Trang: [1] 2 ... 4
Portal Management Extension PortaMx™ v0.956 | PortaMx © 2008-2009 by PortaMx corp.