Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Lời Vàng: "Trồng cây lành quả vị thơm tho, Tuy không thấy mà sau chẳng mất, … Đến lâm chung quả lành không mất, Cõi Tây Phương Chư Phật đợi chờ, Việc tu thân thiện tín hững hờ, Chừng họa đến e cho khó tránh." Đức Thầy

Tác_giả Đề: Lục Tự Di Đà  (Đọc 14126 lần)

admin

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Bài viết: 187
    • Xem hồ sơ cá nhân
    • WWW
Lục Tự Di Đà
« vào lúc: 03/31/10 »
SƯ VẢI BÁN KHOAI
giảng dạy
LỤC TỰ DI ĐÀ


NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Tìm hiểu đi con, Pháp Vô Vi
Sáu chữ Di Đà, ráng học đi
Bao nhiêu Bộ Pháp nằm trong đó
Ráng học đi con, ắt thăng hoa.
Di Đà Lục Tự, sáu câu
Giải ra sáu nghĩa, sửa Tâm tu hành
Bấy lâu chẳng biết cho rành
Nay Thầy chỉ rõ lý chơn đặng tường.
Di Đà hãy niệm cho thường
Đó là Sáu Báu, ráng đem vào lòng
Tìm đâu Sáu Nghĩa cho xong
Đặng mà Sửa Tánh, Trụ Tâm cho mình.
Nhớ ghi Sáu Chữ cho minh
Niệm thì tầm nghĩa, đặng thì làm theo
Trước trừ Sáu Quỷ đùm đeo
Sau là trừ khử Thất Tình vấn vương.

Chữ NAM, giải nghĩa cho tròn
Niệm thì diệt Hỏa ở Tâm vậy mà
Thường thường Tánh Nóng của Ta
Phải mau vụt tắt, lần lần bỏ đi.

Chữ , cũng ráng làm y
TÂM không thanh tịnh thường gây nợ nần
Ráng mà trau sửa ân cần
TÂM không có PHẬT, đó là Quỉ Ma
Niệm thì tìm nghĩa cho ra
Không gây, không tạo, đó là chử MÔ
NAM MÔ diệt hỏa hư vô
Tâm phàm dứt bỏ, theo lòng HOÀNG THIÊN.

Chử A, phải giữ cho nguyên
KHÍ định nơi Thận, giữ cho đủ đầy
Nghĩa đừng dâm dục, tạo gây
Đông con, nhiều vợ, hao mòn thân ta.

Chữ DI, phải giữ đó mà
Ba báu, TINH, KHÍ với THẦN, đừng hao
Muốn tìm Ba Báu làm sao?
Ta bỏ Hờn Giận, Ghét ghen phải chừa.
Ân cần tu luyện sớm trưa
Chớ ham Danh Vị, Giàu Nghèo lo chi
Nếu ai giữ đặng cho y
Thì là khỏi bịnh, Trường Sanh tới già.

Lại thêm cái nghĩa chữ ĐÀ
Tấm lòng sáng suốt phá mê cuộc trần
Ráng mà trau sửa ân cần
Tâm Phàm dứt bỏ, Độc Sâu phải chừa.
Ân cần dồi luyện sớm trưa
Thì là đúng nghĩa, khỏi sai, khỏi lầm

Chữ PHẬT là TÁNH, là TÂM
Hãy đem trí não mà tầm cho ra
Đó là Phật, chẳng có xa
Tâm cho bình định, cõi Tiên được về.

Niệm thì phải phá Tánh Mê
Tâm đừng vọng quấy, gìn lòng Từ Bi
Niệm thì ráng nhớ làm y
Của Thầy Sư Vải, đặng mà làm theo.
Niệm Phật chẳng luận giàu nghèo
Không tốn tiền bạc, mà sau an nhàn
Niệm Phật sớm tối ân cần
Ngày đêm siêng niệm, có ngày siêu sanh.
Niệm Phật đừng có đua tranh
Theo đời duy vật hao mòn thân ta.
Niệm Phật khỏi đọa yêu ma
Khuyên trần ráng niệm nơi TÂM cho thường
Niệm Phật khỏi đọa vấn vương
Thường thường xét lỗi của Ta hằng ngày.
Niệm Phật, nợ thế đừng vay
Nợ trần ráng trả, có ngày thảnh thơi.
Trả rồi sau đặng vui chơi
Hiệp cùng Tiên Phật, Tớ Thầy âu ca

Đò Trí Huệ buông neo tìm Bến Giác
Chứa đầy khoang thơm ngát chữ TỪ BI
Ai muốn mua, xin mời bước xuống đò
Niệm Sáu Chữ A Di Đà mới bán
Đò tuy nhỏ, nhưng chở oằn Đại Lượng
Khỏe tay chèo, dù đã tám mươi
TÂM Chánh giác, bao nhiêu người có được?

Duyên gặp gỡ, xin mời qua bể khổ
Đắc Đạo quả, đường dài không ngại khó
THAM, SÂN SI, trút bỏ, SẮC là KHÔNG
THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN, mau thoát khỏi vòng
Qua BẾN GIÁC, bước lên bờ cõi Phật.


Nguồn: http://www.tamduyen.com/2010/03/28/luc-tu-di-da/
« Sửa lần cuối: 05/05/10 gửi bởi admin »
Logged
Biết làm sao gieo Đạo khắp đại đồng,
Đưa nhơn loại đi vào vòng hạnh phúc.
 

Portal Management Extension PortaMx™ v0.956 | PortaMx © 2008-2009 by PortaMx corp.