Chào Khách. Bạn có thể đăng nhập hoặc đăng ký.
Lời Vàng: "Lòng sáu chữ niệm không có ngớt, Thì nạn tai cũng thoát như không." Đức Thầy
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT - Statistics Center
General Statistics
Tổng thành viên: 4241
Tổng số bài: 310
Tổng số chủ đề: 278
Tổng các nhóm diễn đàn: 4
Users Online: 5
Online nhiều nhất: 679 - 06/01/11
Online Today: 19
Total page views: 7921062
Average registrations per day: 3.37
Average posts per day: 0.13
Average topics per day: 0.10
Tổng các diễn đàn: 63
Thành viên mới nhất: andycole321
Average online per day: 95.68
Male to Female Ratio: 2.4:1
Average page views per day: 2417.17
Top 10 Posters Top 10 Boards
admin 187
khiconcon 121
Dochinampghh 6
ngoc hieu 5
NguyenLoc 5
quocthang020 4
hhnam89 3
Hành Đạo 1
vancuong156 1
Su_Gia 1
HỎI & ĐÁP 27
Xào 24
TRUYỆN PHẬT GIÁO 23
Chiên 13
Bánh 12
SẤM GIẢNG GIÁO LÝ 11
SẤM GIẢNG NGƯỜI ĐỜI 11
T 11
Hấp 10
Kho 10
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
Pháp Môn Tịnh Độ 6
10 Câu Chuyện Của Đức Phật Thích Ca 5
Phật Thuyết: Tây Phương Cực Lạc 5
Phim Hoạt Hình Về Nhân Quả 4
Quyển 2: Kệ Dân Của Người Khùng 2
Có vài điều chưa thông nhờ admin giúp đỡ! 2
Quyển 5: Khuyến Thiện 1
Cà Tím Xào Chay 1
Mình muốn Tu Tại Gia, nên bắt đầu từ đâu 1
Bút Tùy Duyên 1
Kinh PGHH - Sấm Giảng Giáo Lý Toàn Bộ [HOT] 234528
Tiểu Sử Của Đức Huỳnh Giáo Chủ 168175
Ý nghĩa "Nam Mô A Di Đà Phật" 162436
Đường Xưa Mây Trắng - Theo Gót Chân Phật 96123
Quyển 1: Sấm Giảng Khuyên Người Đời Tu Niệm 91904
Những Mẫu Chuyện Bên Thầy 81668
Cúng cơm cho hương linh sau ngày chung thất? 65284
Quyển 5: Khuyến Thiện 58271
THUYẾT PHÁP MP3 - 1000+ Bài 47422
Quyển 2: Kệ Dân Của Người Khùng 46715
Top Topic Starters Most Time Online
admin 140
khiconcon 120
quocthang020 8
Dochinampghh 7
ngoc hieu 4
trần-trúc 3
huytranz86 2
nthien_2004 1
NguyenLoc 1
vancuong156 1
admin 11d 8h 15m
khiconcon 1d 2h 43m
jefferycanary 13h 10m
ngoc hieu 13h 8m
nammoadidaphat86 11h 6m
guyvienna 7h 34m
Dochinampghh 7h 23m
quocthang020 6h 16m
mariasienna 5h 41m
waynemagpie 5h 20m
Forum History (using forum time offset)
Monthly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2018 0 0 0 28 49384
Tháng Hai 2018 0 0 0 23 23201
Tháng Giêng 2018 0 0 0 28 26183
* 2017 0 0 0 44 461316
Tháng Mười Hai 2017 0 0 0 24 31274
Tháng Mười Một 2017 0 0 0 26 32859
Tháng Mười 2017 0 0 0 25 35489
Tháng Chín 2017 0 0 0 32 30998
Tháng Tám 2017 0 0 0 28 26741
Tháng Bảy 2017 0 0 0 35 115064
Tháng Sáu 2017 0 0 0 44 30873
Tháng Năm 2017 0 0 0 35 37850
Tháng Tư 2017 0 0 0 38 25503
Tháng Ba 2017 0 0 0 42 34296
Tháng Hai 2017 0 0 0 39 30419
Tháng Giêng 2017 0 0 0 38 29950
* 2016 0 0 0 139 738143
Tháng Mười Hai 2016 0 0 0 41 46806
Tháng Mười Một 2016 0 0 0 38 38101
Tháng Mười 2016 0 0 0 105 57286
Tháng Chín 2016 0 0 0 104 60041
Tháng Tám 2016 0 0 0 131 60160
Tháng Bảy 2016 0 0 0 122 57700
Tháng Sáu 2016 0 0 0 112 69913
Tháng Năm 2016 0 0 0 128 80848
Tháng Tư 2016 0 0 0 139 74554
Tháng Ba 2016 0 0 0 121 68501
Tháng Hai 2016 0 0 0 131 54283
Tháng Giêng 2016 0 0 0 126 69950
* 2015 0 0 0 139 861188
Tháng Mười Hai 2015 0 0 0 126 66608
Tháng Mười Một 2015 0 0 0 112 82513
Tháng Mười 2015 0 0 0 113 78516
Tháng Chín 2015 0 0 0 118 75037
Tháng Tám 2015 0 0 0 119 78321
Tháng Bảy 2015 0 0 0 115 71219
Tháng Sáu 2015 0 0 0 118 72996
Tháng Năm 2015 0 0 0 119 68765
Tháng Tư 2015 0 0 0 119 62825
Tháng Ba 2015 0 0 0 119 69265
Tháng Hai 2015 0 0 0 139 64119
Tháng Giêng 2015 0 0 0 118 71004
* 2014 0 0 0 171 852125
Tháng Mười Hai 2014 0 0 0 143 64636
Tháng Mười Một 2014 0 0 0 109 57939
Tháng Mười 2014 0 0 0 120 66368
Tháng Chín 2014 0 0 0 133 60672
Tháng Tám 2014 0 0 0 171 70501
Tháng Bảy 2014 0 0 0 155 83141
Tháng Sáu 2014 0 0 0 141 96855
Tháng Năm 2014 0 0 0 152 82218
Tháng Tư 2014 0 0 0 137 65113
Tháng Ba 2014 0 0 0 132 69783
Tháng Hai 2014 0 0 0 122 69117
Tháng Giêng 2014 0 0 0 132 65782
* 2013 0 0 0 173 1079878
Tháng Mười Hai 2013 0 0 0 134 86013
Tháng Mười Một 2013 0 0 0 151 98773
Tháng Mười 2013 0 0 0 138 98051
Tháng Chín 2013 0 0 0 173 112928
Tháng Tám 2013 0 0 0 138 101603
Tháng Bảy 2013 0 0 0 122 72741
Tháng Sáu 2013 0 0 0 141 66376
Tháng Năm 2013 0 0 0 164 93840
Tháng Tư 2013 0 0 0 147 85814
Tháng Ba 2013 0 0 0 159 95331
Tháng Hai 2013 0 0 0 137 75851
Tháng Giêng 2013 0 0 0 118 92557
* 2012 0 0 0 199 1307365
Tháng Mười Hai 2012 0 0 0 105 94147
Tháng Mười Một 2012 0 0 0 140 91761
Tháng Mười 2012 0 0 0 133 113455
Tháng Chín 2012 0 0 0 136 101602
Tháng Tám 2012 0 0 0 137 101369
Tháng Bảy 2012 0 0 0 156 93064
Tháng Sáu 2012 0 0 0 155 88172
Tháng Năm 2012 0 0 0 165 119532
Tháng Tư 2012 0 0 0 162 109268
Tháng Ba 2012 0 0 0 167 140090
Tháng Hai 2012 0 0 0 199 135069
Tháng Giêng 2012 0 0 0 125 119836
* 2011 3 3 8785 679 1624430
Tháng Mười Hai 2011 1 1 0 107 115133
Tháng Mười Một 2011 0 0 0 96 117453
Tháng Mười 2011 0 0 0 111 180671
Tháng Chín 2011 1 1 0 89 127159
Tháng Tám 2011 0 0 0 125 152153
Tháng Bảy 2011 1 1 0 101 143056
Tháng Sáu 2011 0 0 50 679 132551
Tháng Năm 2011 0 0 2220 514 145852
Tháng Tư 2011 0 0 2173 49 147041
Tháng Ba 2011 0 0 1634 39 114737
Tháng Hai 2011 0 0 1117 67 109723
Tháng Giêng 2011 0 0 1591 62 138901
* 2010 161 194 2188 588 739234
Tháng Mười Hai 2010 2 2 521 588 131967
Tháng Mười Một 2010 0 0 799 563 80353
Tháng Mười 2010 0 0 586 418 71682
Tháng Chín 2010 3 3 44 404 61701
Tháng Tám 2010 2 2 33 430 53668
Tháng Bảy 2010 1 3 36 318 52164
Tháng Sáu 2010 5 7 38 296 46796
Tháng Năm 2010 7 9 33 311 46655
Tháng Tư 2010 30 31 35 273 61554
Tháng Ba 2010 51 74 23 273 52626
Tháng Hai 2010 14 16 21 336 35321
Tháng Giêng 2010 46 47 19 359 44747
* 2009 164 219 74 318 207999
Tháng Mười Hai 2009 73 73 21 184 37874
Tháng Mười Một 2009 3 3 10 150 33854
Tháng Mười 2009 10 14 11 138 28651
Tháng Chín 2009 5 8 8 142 18774
Tháng Tám 2009 2 2 5 318 20029
Tháng Bảy 2009 0 0 5 116 14644
Tháng Sáu 2009 2 2 9 188 17531
Tháng Năm 2009 4 4 4 183 19659
Tháng Tư 2009 27 32 0 285 13125
Tháng Ba 2009 38 81 1 12 3858
Portal Management Extension PortaMx™ v0.956 | PortaMx © 2008-2009 by PortaMx corp.